Bóng đèn Flash HedgehogTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Một hedgehog màu đen người tương tự như âm thanh. Ông là dạng sống cuối cùng được tạo ra bởi giáo sư Gerald. Ông có khả năng sử dụng quyền lực đặc biệt của mình,


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.