Ninja cộng với 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Hướng dẫn của bạn ít ninja xung quanh bản đồ khi ông cố gắng thu thập tất cả các đồng tiền ở cấp độ. Trên lookout cho bẫy ẩn như gai lớn ra khỏi sàn nhà và cũng có thể lén lút ít dơi bay quanh.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.