Bloons tháp quốc phòngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Cố gắng để bật tất cả bloon trước khi nó thoát khỏi mê cung. Đặt loại khác nhau của tháp xung quanh mê cung để bật tất cả.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.