Nền văn minh chiến tranh



Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Nền văn minh chiến tranh là một nhanh chóng suy nghĩ RTS/RPG, với khả năng chiến thuật sâu và các đồ họa tuyệt vời trong phong cách độc đáo. Chọn một trong ba chủng tộc và dẫn người dân của bạn đối với huyền thoại giảm sao tìm thấy lực lượng bí mật. Chiến đấu thông qua cấp độ 99 (33 cho chủng tộc), nắm bắt 11 giống của các tòa nhà (3 loại), trong 8 mods, tìm hiểu kỹ năng 18, sử dụng 10 phép, đánh bại quái vật lớn 3, nhận được 100 thành tựu và tìm thấy một bí mật quân cuối cùng.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.