Không có khu vực hạ cánhTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Hướng dẫn máy bay trực thăng của bạn thông qua mức độ. Thu thập các mục và bắn hoặc tránh các bức tường. Cấp bắt đầu chậm và dễ dàng, nhưng tốc độ lên như bạn đi! Hãy chắc chắn để thử các trò chơi cùng với một người bạn!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.