BucketballTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bucketball là một trò chơi câu đố tuyệt vời mà mục tiêu của bạn là để đặt các quả bóng màu trong thùng màu tương tự. Các trò chơi bao gồm 20 cấp độ và trong mỗi cấp độ bạn phải đặt các quả bóng trong Xô của họ trong cố gắng càng ít càng tốt để điểm số điểm cao. Nếu một quả bóng đi vào một thùng màu khác nhau nó sẽ được ném ra khỏi đó thùng. Sử dụng chuột để nhằm mục đích của bạn ném, sau đó bấm và giữ nút chuột trái để thiết lập quyền lực của bạn ném, và cuối cùng phát hành vào nút để ném bóng.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.